Encyklopedie dějin města Brna

Jean Louis Raduit de Souches - Encyklopedie dějin města Brna - Profil objektu

Jean Louis Raduit de Souches


 • Rašínova 0/01


 • náhrobek Jeana Louise Raduita de Souches (1608–1682), vrchního velitele úspěšné obrany Brna proti Švédům v roce 1645


 • katastr

  Brno-město


 • umístění

  kostel sv. Jakuba, za hlavním oltářem

 • úprava

  v roce 1964 provedl celkovou úpravu náhrobku prof. arch. Bohuslav Fuchs


 • autor

  Jan Zikmund Kerker, brněnský zvonař (rok 1727)

 • popis

  na stylizovaném stupňovitém obdélném podstavci s kartuší, na níž je popis zásluh Jeana Louise Raduita de Souches o obranu města Brna v roce 1645, je postava klečícího rytíře se zbrojí (mečem, přílbicí a rukavicemi), s levou rukou mírně upaženou a s pravou položenou na srdci.


 • poznámka

  Náhrobek byl původně umístěn v kapli Raduitovy rodiny, jež stávala při jižní zdi kostela na hřbitově, který kostel sv. Jakuba obklopoval.
  Po zrušení hřbitova v roce 1783 byl náhrobek přemístěn do kostela, v jehož kryptě ostatky Jeana Louise Raduita de Souches v měděné rakvi dodnes odpočívají.


 • obrazy


 • ulice

  Rašínova


 • městská část

  Brno-střed


 • významné osoby

  Jean Louis Raduit de Souches


 • události

  16. 8. 2003
  Slavnostní uložení ostatků Louise Raduita de Souches 12. 10. 1936
  Otevření hrobky Louise Raduita de Souches


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu

  zobrazit Jean Louis Raduit de Souches


 • prameny, literatura

  zobrazit "Brněnské kostely"


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 12. 10. 2016