Encyklopedie dějin města Brna

Johann Jelinek - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  Johann Jelinek  • podnikatel v textilním průmyslu


  • zaměstnání

   v roce 1837 dostal povolení k výkonu tkalcovství, pracoval v budově krasnobarvíře Josefa Kalksteina na brněnském předměstí Dornych č. 38,
   pronajímal parní stroj (o výkonu 3 kW) a vlastnil 30 stavů, na nichž pracovalo 119 osob,
   roku 1842 požádal o udělení továrního oprávnění k výrobě vlněného zboží pro Brno, které o rok později obrdžel


  • poznámky

   Výše roční produkce dosahovala 68 000 zlatých a tovární fond 28 000 zlatých.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století"


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 21. 2. 2011