Encyklopedie dějin města Brna

Karel Jůva - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  prof. Ing. Dr. Karel Jůva, DrSc.


  • * 17.8.1899 Brno – † 1.11.1984


  • vysokoškolský profesor; odborník na meliorace


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno:
   - Nová 38
   - Sportovní 11
   - Tučkova 19
   - Srbská 35


  • vzdělání

   I. česká reálka v Brně (1910–1917),
   Česká vysoká škola technická v Brně - odbor kulturního inženýrství (1918–1924)

  • vyznamenání a pocty

   Cena osvobození města Brna (1955),
   medaile Za zásluhy a rozvoj vědy v oblasti zemědělství a výživy G. Mendela,
   cena ČSAV Za zásluhy o rozvoj technických věd F. Křižíka

  • jiné pocty

   jmenován prezidentem republiky rozhodnutím z 30. 4. 1935 mimořádným členem patentního úřadu (1935–1939)


  • dílo

   zobrazit - Čištění odpadních vod způsoby mechanickými a navrhování městských mechanických čistíren ve světle nových názorů a zkušeností. Brno 1932.

   - Základy meliorací. Praha 1955.

   - Hospodaření vodou v zemědělství. Praha 1955.

   - Závlahy půdy. Praha 1959.

   - Meliorace půdy. Praha 1960. (spoluautoři)

   - Malé vodní nádrže. Praha 1980.


  • zaměstnání

   Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1922),
   Technická kancelář Ing. Františka Černého (1924–1926),
   asistent u prof. Ing. Vincence Hlavinky (1926)

   Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1926) - přednášky: Meliorace I., Meliorace II., Hrazení bystřin,
   v roce 1936 jmenován mimořádným profesorem; vybudoval katedru hydromeliorací

   Vysoká škola zemědělská v Brně
   vedoucí katedry zemědělských meliorací agronomické fakulty (od roku 1960)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá akademie zemědělská


  • poznámky

   "V 50. letech bydlel na Tučkově 19 a jeho poslední bydliště bylo od 60. let v Králově Poli na Srbské 35. V roce 1971 byl penzionován. Zemřel 1. listopadu 1984.
   Jeho publikační činnost čítá na 400 titulů, z toho 35 knižních, 187 původních vědeckých prací a 28 učebních textů."

   (Za doplnění informací k této osobnosti děkuji panu Ladislavu Bartošovi.)


  • obrazy


  • prameny, literatura

   zobrazit "Jůva Karel"
   "Matrika narozených, Brno - sv. Tomáš 1899–1902"


  • osoby

   Vincenc Hlavinka
   profesor


  • partneři

   Marie Jůvová (Stiasná)
   sňatek: 11. 9. 1924


  • děti

   Vladimír Jůva


  • rodiče

   Jiří Jůva
   Marie Jůvová (Večeřová)


  • sourozenci

   Marie Jůvová
   Emil Jůva


  • ulice

   Sportovní
   bydliště Tučkova
   bydliště 50. léta Srbská
   bydliště od 60. let


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   blat


Aktualizováno: 6. 10. 2017