Encyklopedie dějin města Brna

Georg Josef Kamel (Camel) - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  Georg Josef Kamel (Camel)


  • * 21.4.1661 Brno – † 2.5.1706 Manila


  • lékárník, přírodovědec a misionář


  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   Významný přírodovědný badatel, který poprvé zmapoval floru a faunu ostrova Luzonu na Filipínách. Během zdejšího pobytu udržoval písemnou korespondenci s anglickými přírodovědci Johnem Rayem a Jamesem Petiverem.


  • bydliště

   1688–1706 Filipíny–Manila, jezuitský misijní lazaret (od roku 1695 zde fungovala jím vybudovaná lékárna)


  • vzdělání

   Jezuitské gymnázium v Brně a lékárenská praxe v klášterní lékárně u fratera Wolfganga Nauppa,
   12. 11. 1682 vstoupil do jezuitského řádu v Brně (dvě léta noviciátu si odbyl v Brně, poutnickou zkoušku pak v Kremži, odkud se vrátil zpět do Brna a připravoval se na práci v misii), řádový slib složil v roce 1685


  • dílo

   zobrazit Herbáře, kresby flory a fauny, jež se staly součástí odborných prací:
   - "Kameliana miscellanea" (400 Kamelových kreseb flory a fauny), 3 sv., Britské muzeum, Londýn
   - Ray J., Historia plantarum, Londýn 1704, (Kamelovy kresby)
   - Herbáře, Britské muzeum Londýn, fond Sloaneových rukopisů.

   Souhrnný přehled viz Fechtnerová A.,- Kašpar O., Češi, Moravané a Slezané v Novém světě v 17. a 18. století, in: Folia historica bohemica 13, 1990, s. 302–303.


  • zaměstnání

   misionář, lékárník a léčitel,
   po skončení noviciátu pracoval od roku 1685 jako lékárník v koleji při kostele Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci a poté vedl lékárnu koleje sv. Víta v Českém Krumlově (od roku 1686),
   v roce 1687 byl vyslán jako misionář z české provincie do Nového Španělska a roku 1688 na Filipíny, kde působil jako lékař, lékárník a přírodovědec-botanik až do své smrti v roce 1706


  • poznámky

   Příjmení se psalo různými způsoby:
   Kammel, Cammel, Camel, Camelius.

   Významný přírodovědec Carl von Linné po něm pojmenoval květinu - KAMÉLII (Camelia japonica).


  • pojmenované ulice

   Kamelova (Jehnice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Původ a brněnská léta lékárníka a botanika Jiřího Kamela (1661-1706)"
   "Jiří Josef Camel (*21.4.1661 Brno, + 2.5.1706 Manila)"
   "Kdo byl kdo, Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté"
   "Češi, Moravané a Slezané v Novém světě v 17. a 18. století"
   "J. J. Camel, lékárník a botanik"
   "300 let od narození našeho krajana J. J. Camela"
   "Brněnský rodák J. Camel, botanik na Filipínách"
   "Phillipiensis"


  • události

   9. 3. 2006
   Výročí UNESCO – zahájení oslav 300 let od úmrtí jezuity G. J. Kamela
   významný botanik


  • autor

   Fl, Jord, MŠ


Aktualizováno: 20. 4. 2014