Encyklopedie dějin města Brna

Antonín Friedl - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  PhDr. Antonín Friedl, CSc.


  • * 14.8.1913 Vídeň – † 17.3.1974 Brno


  • sportovec, přední trenér, organizátor a činovník atletiky v Brně, vysokoškolský pedagog a publicista


  • pseudonym

   Fricek

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1939 vyhrál vysokoškolský přebor Brna v recitaci


  • vzdělání

   reálka,
   abiturientský kurz obchodní akademie v Brně,
   Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (přírodopis, tělocvik, zeměpis)

  • vyznamenání a pocty

   velká řada tělovýchovných vyznamenání a ocenění


  • dílo

   zobrazit Všestranný sportovec, vynikl zejména v atletice ve 30. letech 20. století.
   Čs. reprezentant v běhu na 110 m překážek, zároveň se začal věnovat cvičitelské, trenérské i organizační práci v atletice. Působil jako středoškolský, později vysokoškolský tělovýchovný pedagog (VUT Brno) a publicista.
   Od 40. do 70. let 20. století jeden z nejúspěšnějších atletických trenérů, vědeckých pracovníků, organizátorů a činovníků v Brně i ČSR.

   Autor odborných prací, např. Skok do dálky a trojskok, Základní problémy teorie sprintu.


  • zaměstnání

   Československý rozhlas Brno (hlasatel, inspektor programové služby),
   středoškolský (Brno, Bučovice, Boskovice) a vysokoškolský pedagog (PdF MU, VUT Brno)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Královo Pole,
   Sokol Brno I,
   Moravská Slavia Brno,
   Technika Brno,
   Červený kříž


  • poznámky

   v roce 1936 se zúčastnil olympijského tělovýchovného kongresu


  • obrazy


  • prameny, literatura

   zobrazit "Sto let královny"
   "Slavné postavy naší atletiky"


  • autor

   Jiv, Kal


Aktualizováno: 1. 7. 2015