Encyklopedie dějin města Brna

Jan Pospíšil - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  Jan Pospíšil


  • * 18.10.1874 Oslavice (okres Žďár nad Sázavou) – † 28.7.1936 Nové Město na Moravě (okres Žďár nad Sázavou)


  • vrchní magistrátní rada, předseda školského referátu města Brna


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Po roce 1918 se zasloužil o české školství národní a odborné ženské školství v Brně. Patřil rovněž k hlavním osobnostem, které se zasloužily o vybudování pomníku Bible kralické a jejích tiskařů v Kralicích, ale odhalení pomníku v září 1936 se již nedožil.


  • bydliště

   Oslavice čp. 22 (rodný dům),
   Brno, Javorová 8


  • vzdělání

   právnická studia v Praze

  • jiné pocty

   čestný občan Dolních Kounic, Ivanovic u Brna


  • zaměstnání

   úředník

  • odborné a zájmové organizace

   Národní jednota pro jihozápadní Moravu (15. 2. 1907 jmenován místostarostou),
   Musejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích (zakládající člen a první předseda),
   Pěvecké sdružení Foerster (čestný člen)


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestný kruh, sk. 25e, hrob č. 46 (původně sk. 56, řada 1, hrob č. 213, později sk. 25e, hrob č. 42; dne 22. 11. 1979 ze seznamu čestných hrobů města Brna vyřazen, znovu prohlášen čestným hrobem, po přečíslování hrobů čestného kruhu v roce 1999 je to dnes hrob č. 46)


  • poznámky

   Pohřeb se konal za velké účasti zástupců města Brna, spolků a osobních přátel z obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně 30. 7. 1936, zpíval pěvecký sbor Foerster, obřad zakončila státní hymna.
   Na mramorovém podstavci náhrobku je bronzová portrétní busta zemřelého od J. Růžičky z roku 1937.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Pohřeb Jana Pospíšila"
   "Matriky, Velké Meziříčí. Narození 1865–1876"
   "Muzejní spolek (v Kralicích nad Oslavou)"
   "Matriky, Brno - sv. Jakub. Oddaní 1924–1927"
   "Brněnské hřbitovy. Průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích"


  • osoby

   Karel Ignác Fanfrdla
   K. Fanfrdla byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnskou městskou radu Jan Kolda
   J. Kolda byl jedním ze svědků sňatku J. Pospíšila Jiří Mahen
   J. Mahen byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnské městské úředníky Josef Mrkos
   J. Mrkos byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnský městský školní výbor Richard Šňupárek
   R. Šňupárek byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnské městské úředníky


  • partneři

   Josefa Pospíšilová (Nečasová)
   sňatek: 26. 6. 1924, Brno (kostel sv. Jakuba)


  • rodiče

   Jan Pospíšil
   Františka Pospíšilová (Kučerová)


  • ulice

   Javorová
   bydliště doložené v roce 1924 (dnes Arne Nováka)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku (původně sk. 56, řada 1, hrob č. 213, později sk. 25e, hrob č. 42; dne 22. 11. 1979 ze seznamu čestných hrobů města Brna vyřazen, znovu prohlášen čestným hrobem, po přečíslování hrobů čestného kruhu v roce 1999 je to dnes hrob č. 46)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 9. 2017