Encyklopedie dějin města Brna

Hidde Herman Brongersma - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  Prof. Hidde Herman Brongersma


  • * 18.2.1940 Leiden (Nizozemí)


  • mezinárodně uznávaný odborník v oblasti fyziky a chemie povrchů, čestný doktor VUT v Brně


  • zajímavé okolnosti

   po roce 1990 se zapojil do rozvoje nového studijního oboru fyzikální inženýrství otevřeného na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně


  • vzdělání

   univerzita v Leidenu

  • čestný doktorát

   VUT v Brně (15. 11. 2002)

  • jiné pocty

   Cena Jakoba Kistermakera udělená Holandskou vědeckou akademií za příspěvek k rozvoji fyziky s dopadem na další oblasti vědy a společnosti


  • zaměstnání

   firma Philips v Eindhovenu (15 let),
   mimořádný profesor chemie na univerzitě v Leidenu (9 let),
   řádný profesor fyziky na Technické univerzitě v Eindhovenu (od roku 1981)


  • obrazy


  • prameny, literatura

   zobrazit "Udělení čestných doktorátů"


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 7. 5. 2011