Encyklopedie dějin města Brna

Karel Zdeněk Klíma - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  Karel Zdeněk Klíma


  • * 3.10.1883 Brno – † 23.8.1942 Terezín


  • novinář, šéfredaktor Lidových novin (1927–1930 a 1939–1942) a Českého Slova (1930–1939)


  • pseudonym

   Kazetka

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul ve věznici


  • bydliště

   Brno, Josefov


  • vzdělání

   I. česká státní reálka v Brně (ve školním roce 1900/1901 maturita)


  • dílo

   zobrazit Brněnský rodák začínal na počátku 20. století svou novinářskou dráhu ve zdejších Lidových novinách.
   Od roku 1905 působil jako jejich parlamentní zpravodaj ve Vídni až do počátku 1. světové války, kdy musel narukovat. Ihned po návratu v listopadu 1918 pokračoval v této roli v Praze, kde se výrazně podílel na formování filiální redakce LN, kterou ve dvacátých letech také vedl, i na přenesení hlavní redakce z Brna do Prahy.
   Pod jeho vedením, kdy v letech 1927 až 1930 vykonával funkci šéfredaktora LN, se kolem pražské redakce soustředila skupina významných českých umělců a publicistů, např. bratři Čapkové, E. Bass, F. Langer a další.
   Jako šéfredaktor působil v Českém Slově (1930–1939), do LN se vrátil na počátku roku 1939. V létě 1942 byl za heydrichiády zatčen gestapem a odvezen do věznice v Terezíně, kde na následky krutého zacházení po krátké době zemřel.


  • zaměstnání

   novinář, redaktor a později šéfredaktor Lidových novin a Českého Slova


  • prameny, literatura

   zobrazit "První česká státní reálka v Brně 1880–1930. Památník vydaný u příležitosti prvního padesátiletí ústavu"


  • partneři

   Marie Klímová (Tůmová)
   sňatek: 20.8.1906, Ivančice


  • ulice

   Josefstadt + Gartengasse
   bydliště (dnes Bratislavská)


  • události

   16. 12. 1893
   Historicky první číslo Lidových novin vyšlo v Brně
   parlamentní zpravodaj vyslaný do Vídně


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 17. 3. 2014