Encyklopedie dějin města Brna

Rudolf Firkušný - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  Rudolf Firkušný


  • * 11.2.1912 Napajedla (okres Zlín) – † 19.7.1994 Staatsburg (USA)


  • světoznámý pianista, čestný doktor MUJAMU


  • nej...

   Brno: získal první čestný doktorát JAMU v Brně

  • zajímavé okolnosti

   Dětství strávil v Brně (již v pěti letech svou klavírní hrou okouzlil Leoše Janáčka, který mu zařídil studium na brněnské konzervatoři a stal se jeho milovaným učitelem skladby).
   První veřejný koncert absolvoval v pouhých osmi letech. V roce 1939 odjel do Francie a odtud přes Španělsko a Portugalsko do USA.
   Po únoru 1948 svou vlast opustil a zpět se vracel jen na krátké návštěvy své matky (koncertovat pro zdejší režim však odmítal).
   Do vlasti se oficiálně začal vracet až v roce 1990 (po sametové revoluci).


  • bydliště

   Napajedla čp. 558 (rodný dům),
   Brno,
   New York, NY (USA)

  • čestný občan

   Brno, Praha, Napajedla, Uherské Hradiště


  • vzdělání

   1922–1930 reálné gymnázium v Brně a Bučovicích (maturita),
   konzervatoř v Brně (klavír u Ludmily Tučkové v letech 1917/1919, pak u Růženy Kurzové v letech 1920/1927, tamtéž skladbu u Leoše Janáčka od roku 1919),
   konzervatoř v Praze (skladbu u Rudolfa Karla 1928/1929, absolutorium ve 4. ročníku) a její mistrovská škola (klavír u Viléma Kurze v letech 1927/1929, absolvoval vlastním Koncertem pro klavír a orchestr),
   soukromě pokračoval u Viléma Kurze (do roku 1931) a byl také zapsán v I. ročníku skladby u Josefa Suka (1929/1930)

  • čestný doktorát

   Univerzita Karlova (1990),
   Masarykova univerzita (1991),
   JAMU (1993 - její první čestný doktor)

  • vyznamenání a pocty

   Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy (1991)

  • jiné pocty

   Cena Nadace Universitas Masarykiana in memoriam (1994),
   v červnu 1993 udělilo město Uherské Hradiště Rudolfu Firkušnému čestné občanství


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestný kruh, skup. 25e, hrob č. 43


  • poznámky

   Dne 10. září 2007 se díky společnému úsilí umělcovy rodiny, Janáčkovy akademie múzických umění a města Brna naplnilo přání umělce a jeho paní, aby jejich ostatky spočinuly v Brně (popel uznávaného světového a největšího českého pianisty všech dob a jeho paní Taťány Firkušné-Nevolové spočinul na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně v blízkosti hrobu Leoše Janáčka). Původně se už roku 2005 uvažovalo o uložení uren v čestné aleji ÚH (H5/3), později bylo rozhodnuto o uložení ve skupině 25e/43. Náhrobek ze "zvlněného" indického syenitu vytvořil Václav Fiala.
   Pietního aktu se zúčastnili první náměstkyně primátora města Brna Barbora Javorová, zástupci brněnských vysokých škol a také umělcovy děti Véronique a Igor, a vnuci Silvia a Christopher.

   [Údaje k tomuto heslu nám pomohli doplnit Véronique a Igor Firkušný (děti Rudolfa Firkušného). Za jejich pomoc děkujeme.]


  • obrazy


  • pojmenované ulice

   Firkušného (Sadová)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matriky, Napajedla. Narození 1887–1916"
   "Co nebude v učebnicích. Kapitoly z hudebního Brna"
   "Zrcadlo vzpomínek"
   "Brněnské začátky Rudolfa Firkušného a jeho studia u Leoše Janáčka"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století"
   "Čestné doktoráty Masarykovy univerzity"
   "Rudolf Firkušný"
   "Největší český pianista čekal na pohřeb v Brně 13 let"


  • osoby

   Leoš Janáček
   učitel skladby Josefina (Joža) Podhajská
   přítelkyně Zdenka Marie Gabriela Podhajská
   přítelkyně Antonín Souček
   jeho žák na gymnáziu v Bučovicích (1930) Otakar Vávra
   spolužáci v základní škole


  • partneři

   Tatiana Firkušná (Nevolová)
   sňatek: 9. 6. 1965, Přerov


  • děti

   Igor Firkusny
   Veronique Firkusny


  • rodiče

   Karla Firkušná (Šindelářová)
   Rudolf Firkušný


  • sourozenci

   Leoš (Leopold) Firkušný
   Marie Kasíková (Firkušná)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   5. 3. 2013
   Výstava Rudolf Firkušný největší český pianista 16. 12. 2011
   Milan Uhde jmenován čestným doktorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
   první držitel čestného doktorátu JAMU v Brně
   10. 9. 2007
   Uložení ostatků Rudolfa Firkušného na Ústředním hřbitově v Brně 30. 9. 1993
   Zahájení 28. mezinárodního hudebního festivalu Moravský podzim
   světoznámý pianista


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 13. 12. 2016