Encyklopedie dějin města Brna

František Burget - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  František Burget


  • * 12.8.1887 Modrá, okr. Uherské Hradiště – † 17.10.1957 Brno


  • námořník rakousko-uherského námořnictva a účastník národního odboje na Jadranu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Modrá čp. 59 (rodný dům),
   Brno-Židenice, Havlíčkova 4


  • vzdělání

   vyučil se krejčovskému řemeslu u vídeňského Čecha, Franze Kolara (výuční list z roku 1904)


  • zaměstnání

   po válce se vrátil ke svému původnímu povolání, nejdříve pracoval jako krejčovský pomocník v Brně-Židenicích (doloženo v roce 1928), později si otevřel pánské a dámské krejčovství v Brně na Orlí ulici

  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec bývalých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu, odbočka Brno (člen, odbočka založena 6. 5. 1928)


  • poznámky

   K rakouskému válečnému námořnictvu byl zařazen při vojenském odvodu.
   Zpočátku sloužil ve Vídni, v kurýrní službě Námořní sekce Ministerstva války (K. u. k. Kriegsministerium - Marinesektion), jejímž šéfem byl tehdy admirál Rudolf hrabě Montecuccoli.
   Po přeřazení ke službě na moři byl Burget postupně zařazen na různých lodních jednotkách: S.M.S. Babenberg, S.M.S. Erzherzog Karl, S.M.S. Erzherzog Ferdinad Max (bitevní lodě), na torpédoborci S.M.S. Huszár a na křižníku S.M.S. Franz Joseph I. V době před 1. světovou válkou navštívila každý rok jedna divize válečných lodí přístavy v Řecku, Malé Asii, Egyptě i na ostrovech Středomoří, aby reprezentovala rakouskou námořní moc. Z této doby pochází kuriózní snímek námořníka Burgeta v obleku Turka.
   V únoru 1918, po vzpouře námořníků v Boce Kotorské, byly posádky vzbouřených lodí rozděleny po celém rakouském válečném loďstvu. František Burget byl tehdy přeřazen k říční Dunajské flotile, která během válečných operací připlula v dubnu 1918 až do Oděsy. Do ústí Dunaje se flotila vrátila těsně před koncem války. V Budapešti zakotvila 6. 11. 1918, už po zániku rakouského válečného loďstva (31. 10. 1918).
   Lodní „oděvník“, četař František Burget, se vrátil po válce k původnímu řemeslu. Jako pánský a dámský krejčí měl na Orlí ulici č. 11 malý salon, přemístěný po roce 1945 na Orlí ulici č. 9. Pro nejednoho z členů brněnské Obce námořníků ušil „v nejlepším provedení“ spolkový stejnokroj, který povolilo nosit Ministerstvo vnitra ČSR v roce 1930.
   (Informace pro naši encyklopedii upřesnila paní dr. Jarmila Urbanová, děkujeme.)
   Poznámka: S.M.S. (Jeho Veličenstva Loď) - zlatý nápis na černé stuze námořnické čepice; těmito písmeny doplňovány názvy jednotlivých plavidel rakousko-uherského loďstva.


  • obrazy


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matriky, Velehrad. Narození 1847–1908"
   "Matrika oddaných, Brno-Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 1925–1929"
   "Národní výbor města Brna - Živnostenský referát - kartotéka živností, Brno, 1906–1959"
   "Brněnští mariňáci. Poslední veteráni rakouského válečného loďstva"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"


  • osoby

   Rudolf Balák
   přítel Alois Brejcha
   přítel František Gargulák
   přítel Otokar Kočířík
   přítel František Lněnička
   přítel
   další osoby (1)...
   Jan Sklenář
   přítel


  • partneři

   Marie Burgetová (Menšíková)
   sňatek: 8. 1. 1928, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)


  • rodiče

   Cyril Burget
   Johanna (Jana) Burgetová (Churá)


  • ulice

   Orlí
   v domě č. 11 měl krejčovství, po roce 1945 v domě č. 9 Havlíčkova
   bydliště doložené v roce 1928 (dnes Buzkova)


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 7. 8. 2016