Encyklopedie dějin města Brna

Karel Krčmarský (též uváděno Krčmářský) - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  Karel Krčmarský (též uváděno Krčmářský)


  • * 11.8.1891 Nová Bělá, okr. Moravská Ostrava – † 24.1.1945 Vratislav


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Nová Bělá, Mitrovická 52


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce před branou do kotlárny ve Vítkovických železárnách


  • zaměstnání

   kovář v kotlárně ve Vítkovických železárnách


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 56a, hrob č. 40


  • poznámky

   Pracoval v ilegální organizaci KSČ, zejména pomáhal při ukrývání ilegálně žijícím osobám (např. Aloise Kulu z Ostravy ukrýval ve stáji). V této činnosti mu pomáhal i syn Bohumil, který pracoval jako elektrikář ve Vítkovických železárnách v el. ústředně. Syn Bohumil byl zatčen 27. 1. 1944. Karel Krčmarský se dále podílel na rozšiřování letáků, shromažďování zbraní. Provedli i několik menších sabotáží ve Vítkovických železárnách. Za tuto činnost zatčen a 18. 12. 1944 odsouzen ve Vratislavi k trestu smrti. V době věznění těžce nesl skutečnost, že jeho syn byl 1. 12. 1944 v Praze popraven.
   Domovská příslušnost: Nová Bělá, okr. Moravská Ostrava.

   (Dne 25. 8. 2011 upřesnila pro naši encyklopedii pravnučka, paní Hana Strachotová, správnou podobu příjmení: Krčmarský. Doplnila i další rodinné informace, děkujeme.
   Další podklady k životopisu získal při přípravě své knihy pan Josef Styx a poskytl pro naši encyklopedii, děkujeme.)


  • obrazy


  • prameny, literatura

   zobrazit "Zapadalo slunce nad Breslau naposledy"
   "Čestné pohřebiště účastníků odbojového hnutí na Ústředním hřbitově v Brně"
   "Úmrtní protokol z roku 1946"


  • děti

   Bohumil Krčmarský
   Karel Krčmarský
   Jaroslav Krčmarský


  • osoba na objektech

   popravení ve Vratislavi
   náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03
   místo posledního odpočinku


  • události

   24. 1. 1990
   Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
   Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 11. 8. 2015