Encyklopedie dějin města Brna

Richard Wickenhauser - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  Richard Wickenhauser


  • * 7.2.1867 Brno – † 1.7.1936 Vídeň


  • hudební skladatel, dirigent, pianista a pedagog


  • vzdělání

   hudebně se vzdělával u Otto Kitzlera v Brně a u Roberta Fuchse ve Vídni,
   konzervatoř v Lipsku (kompozici a klavír u Salomona Jadassohna a estetiku u Oskara Paula)


  • dílo

   zobrazit Orchestrální suita, sonáty pro housle, violoncello, skladby pro varhany, mše, mužské (například Wenn die Knospen brechen), ženské a smíšené sbory, písně pro sólový hlas, úpravy (kolem 200 úprav lidových písní pro mužský sbor).


  • zaměstnání

   učitel hry na varhany a klavír na německém učitelském ústavu v Brně,
   řídil lidové orchestrální koncerty v německém domě, než v letech 1895/1896 převzal vedení sboru v německém akademickém spolku Deutsch akademischer Gesangverein an der k.k. technischen Hochschulen in Brünn (s pozdějším přídomkem Markomannen),
   1902–1907 ředitel spolku Musikverein für Steiermark ve Štýrském Hradci,
   1907–1911 dirigent Wiener Singakademie,
   1910–1924 profesor na učitelském ústavu,
   1909–1924 sbormistr Brünner Männergesangvereinu,
   soukromě vyučoval hru na klavír, hudební teorii a kompozici

  • odborné a zájmové organizace

   německý akademický spolek Deutsch akademischer Gesangverein an der k.k. technischen Hochschulen in Brünn (s pozdějším přídomkem Markomannen),
   Musikverein für Steiermark ve Štýrském Hradci (1902–1907 ředitel),
   Brünner Männergesangverein,
   Brünner Wagner-Verein,
   Brünner Musikklub,
   člen umělecké rady Brněnských filharmoniků,
   Deutscher Sängerbund in Mähren


  • obrazy


  • prameny, literatura

   zobrazit "Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření "hudebního obrazu" města 1860–1918"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"


  • osoby

   Bruno Weigl
   žák


  • rodiče

   Ernst Wickenhauser
   Amálie Wickenhauserová (Nerudová)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 19. 8. 2013