Encyklopedie dějin města Brna

Josef Sumec - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  prof. PhDr. Dr. h. c. Josef Sumec


  • * 26.8.1867 Žalkovice (okres Kroměříž) – † 9.7.1934 Brno, zemská nemocnice


  • elektrotechnik světové úrovně, jeden ze zakladatelů elektrotechnického oddělení ČVŠT v Brně, profesor tamtéž, v letech 1912–1913 rektor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Věnoval se též akustice a hudbě, zejména ladění klávesových nástrojů. Konstruoval harmonia, což konzultoval také s Leošem Janáčkem. Přispíval do Hudebního slovníku a přednášel též krátce na brněnské konzervatoři.


  • bydliště

   Brno:
   - Spielberggasse (Špilberská) 4
   - Helceletova 3

   Vranov u Brna čp. 13 (od roku 1927)

  • čestný občan

   obec Žalkovice


  • vzdělání

   gymnázium v Kroměříži (1886 maturita),
   Teologická fakulta v Olomouci (1 rok),
   Univerzitas Gregoriana v Římě (teologie, 4 roky) - doktorát filozofie,
   1892–1895 Univerzita Karlova v Praze - matematika, fyzika,
   elektrotechnika v Darmštatě 1895 (1 rok)

  • čestný doktorát

   ČVUT v Praze (1934), při příležitosti 50. výročí zahájení přednášek o elektrotechnice (slavnost se konala 27. října 1934, tři měsíce po smrti profesora Sumce - Diplom čestného doktora byl předán jeho dceři Ing. Karle Zikanové)


  • dílo

   zobrazit Vybudoval elektrotechnický odbor brněnské české techniky.
   Publikoval asi 68 děl z oboru elektrotechniky - seznam prací byl publikován v časopisu Elektrotechnický obzor v roce 1927 (s. 539) u příležitosti Sumcových šedesátých narozenin.


  • zaměstnání

   1893–1895 UK v Praze - asistent fyzikálního ústavu

   1896–1902 elektrotechnická továrna Bartelmus, Donát a spol. v Brně - ředitel laboratoře, šéfelektrik

   1902–1932 Česká vysoká škola technická v Brně (mimořádný a od roku 1907 řádný profesor elektrotechniky, v letech 1912–1913 rektor,
   v letech 1905–1906, 1915–1916, 1926–1927 děkan odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství)

  • odborné a zájmové organizace

   dopisující člen Královské české společnosti nauk v Praze (1909),
   matematicko-přírodovědecký poradní sbor při Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze (1919),
   technický člen patentního soudu (1921),
   Československá národní rada badatelská (1924)
   Moravská přírodovědecká společnost v Brně (1924),
   čestný člen Československého elektrotechnického svazu v Praze (1927),
   Česká akademie věd a umění v Praze (1928)

   Zahraniční vědecké organizace:
   - odborné poradní kolegium Technického muzea ve Vídni (1907)
   - (IEC) rakouská komise elektrotechnická (1907)
   - Société française de physique, Paříž (1908)
   - člen výboru Elektrotechnického spolku v Berlíně (1908–1910)
   - Illuminating Engineering Society, Londýn (1910)
   - Deutsche Beleuchtungstechnische Geselschaft, Berlín (1921)


  • hrob

   Vranov u Brna (zrušený hřbitov)

  • pojmenováno

   SUMCŮV FOND
   Založen z popudu ESČ v roce 1927 v Plzni při příležitosti jeho šedesátých narozenin.
   Účelem Sumcova fondu bylo poskytovat prostředky na propagování československé vědecké práce v oboru elektrotechniky v cizině. Autory, kteří by rádi uveřejnili své práce v cizině, podporoval fond tím, že přispěl na výlohy spojené s překladem a uveřejněním práce.
   ESČ usnadnil díky svému vlivu uveřejnění práce v cizině. Z úroků Sumcova fondu se mohly udílet ceny za nejlepší uznané vědecké práce z oboru elektrotechniky uveřejněné v cizině nebo přednesené na mezinárodních vědeckých setkáních - např. International Electrotechnical Commission. Pocty se mu dostalo za jeho zásluhy o rozvoj československé elektrotechniky.


  • poznámky

   Profesor Josef Sumec byl vlastencem a velmi miloval rodný jazyk. Snažil se dbát o jeho čistotu a ryzost pravopisnými korekturami ve svých textech (motór, fraze, krize, architektúra, baláda). Proto sám své jméno psal jako Jozef Sumec.

   V matrice narozených obce Žalkovice zaznamenaný jako Josef Calas Sumec. Pravděpodobně se jedná o zkratku Josef Calasanský, (Josef Kalasanský). Profesor Sumec byl zřejmě pokřtěn po světci sv. Josefu Kalasánském, knězi a zakladateli piaristického řádu. Šlo o bližší označení konkrétního světce, po němž byl novorozenec pokřtěn.


  • soubory ke stažení

   Josef Sumec.pdf [316 kB]


  • obrazy


  • prameny, literatura

   zobrazit "Busta průkopníka je zpět. Ukradenou sochu nahradil student podle fotek"
   "Před rektorát se vrátila busta prof. Sumce, známého českého elektrotechnika "
   "Busta známého elektrotechnika Sumce se po letech vrátila před rektorát"
   "Matriky, Brno (městská rada). Zemřelí 1933–1937"
   "Matrika narozených, Žalkovice 1862-1900"
   "Profesor SUMEC šedesátníkem"
   "Josef Sumec"
   "Z bronzu a kamene"
   "Matrika oddaných, Brno - sv. Tomáš 1894–1899"
   "Matrika oddaných, Brno - sv. Tomáš 1913–1919"
   "Matrika narozených, Brno - sv. Tomáš 1899–1902"
   "Josef K. Sumec"
   "Úmrtní protokol z roku 1934"
   "Sbírka úmrtních oznámení"
   "Josef Sumec"
   "Prof. Josef Sumec, Dr. h. c."
   "Rektoři školy"
   "Prof. Ing. Josef Sumec zemřel"
   "Josef Sumec zemřel"
   "Osobní spisy zaměstnanců"
   "Členové České akademie věd a umění 1890-1952"


  • osoby

   Leoš Janáček
   s ním J. Sumec konzultoval výrobu harmonií Josef Mikulenka
   Josef Sumec byl svědkem na svatbě Julie Hofírkové a Josefa Mikulenky Julie Mikulenková
   Josef Sumec byl svědkem na svatbě Julie Hofírkové a Josefa Mikulenky Josef Sousedík
   na profesora Sumce se obracel se žádostmi o odborné konzultace Jan Žák
   manžel vnučky Lidmily


  • partneři

   Hortensie Sumcová (Woneschová)
   sňatek: 23. 11. 1896, Brno (kostel sv. Tomáše)
   (první manželka)
   Lucie Sumcová (Šrůtková)
   sňatek: 2. 5. 1914 (společně měli holčičku, která však ve třech měsících zemřela)
   (druhá manželka)


  • děti

   Karla Zikanová (Sumcová)
   Ludmila Sumcová


  • rodiče

   Florentina Sumcová (Marková)
   Pavel Sumec


  • ulice

   Helceletova
   bydliště Spielberggasse (Špilberská)
   bydliště (dnes Gorazdova)


  • osoba na objektech

   J. Sumec
   busta: Antonínská 1/01 Josef Sumec
   busta: Antonínská 1/04


  • události

   29. 6. 2016
   Slavnostní odhalení nové busty profesora Josefa Sumce
   V roce 2016 byla vytvořena a odhalena nová busta před rektorátem VUT v Brně
   18. 10. 1967
   Slavnostní odhalení busty prof. Dr. h. c. Josefa Sumce


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, blat, Zuza


Aktualizováno: 23. 7. 2016