Encyklopedie dějin města Brna

Johann Wolfgang Bruegel (Brügel) - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  prof. JUDr. Johann Wolfgang Bruegel (Brügel)


  • * 3.7.1905 Hustopeče – † 15.11.1986 Londýn (Velká Británie)


  • právník a historik


  • národnost

   německá


  • čestný občan

   Hustopeče (1989)


  • vzdělání

   německé gymnázium v Brně,
   Právnická fakulta Německé univerzity v Praze,
   profesor (1976)

  • vyznamenání a pocty

   Řád T. G. Masaryka "za zásluhy o demokracii a lidská práva" in memoriam (28. 10. 1991)


  • dílo

   zobrazit publikační činnost:
   - Ludwig Czech - Arbeiterführer und Staatsmann, 1960
   - Tschechen und Deutsche 1918-1938 a Tschechen und Deutsche 1939–1946, 1974
   - články v exilovém Právu lidu
   - tzv. pamětní list z března 1940 - odsouzení vysídlovacích plánů


  • zaměstnání

   vstup do československé vlády (1929) - tajemník ministra L. Czecha (soukromý tajemník až do roku 1938),
   emigrace do Francie (1938), pak do Londýna - připojil se k českoněmeckým sociálním demokratům (spolupráce s československým exilem),
   po 2. světové válce návrat do Prahy - úředník na ministerstvu průmyslu,
   opět emigrace do Anglie (1946) - překladatel, tlumočník a publicista

  • politická orientace

   Německá sociálnědemokratická dělnická strana (DSAP) od roku 1924

  • odborné a zájmové organizace

   účast na činnosti Československého národního výboru v Paříži,
   předseda Antifašistického výboru hlavního města Prahy (Antifaschistischer Ausschuss der Hauptstadt Prag)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, sk. 54, hrob č. 162 (kenotaf)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století"


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   kenotaf(?)


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 10. 10. 2017