Encyklopedie dějin města Brna

Josef Sahánek - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  prof. RNDr. Josef Sahánek


  • * 18.2.1896 Praha-Žižkov – † 23.3.1942 Mauthausen


  • experimentální fyzik, průkopník v oboru elektromagnetických vln; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • vzdělání

   1907–1914 reálka v Praze na Žižkově,
   1914–1918 Filozofická fakulta Karlovy univerzity - matematika a fyzika (1921 titul RNDr.)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce vědců a učitelů vysokých škol v Brně, umučených v koncentračním táboře Mauthausen v letech 1942–1945


  • dílo

   zobrazit Především vědecké práce z oboru elektromagnetických vln, popularizační práce.

   Jeho bibliografie in: Rostislav Košťál, Život a dílo Prof. Dr. Josefa Sahánka. Spisy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, 1957, č. 384, s. 200–201.


  • zaměstnání

   od roku 1921 asistent fyzikálního ústavu, docent experimentální fyziky (1929) a mimořádný profesor experimentální fyziky PřF MU v Brně (1934),
   mimořádný profesor Vysoké školy technické v Košicích (1938),
   mimořádný profesor Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně (jmenován v roce 1939)

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Jednota československých matematiků a fyziků,
   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I - člen od roku 1935)


  • poznámky

   Od 1. 10. 1918 do roku 1921 byl asistentem fyzikálního ústavu brněnské techniky, za tuto dobu získal aprobaci pro učitelství matematiky a fyziky na střední škole. Dne 1. 10. 1921 promován na Karlově univerzitě doktorem přírodních věd. Přešel do nově zřizovaného fyzikálního ústavu Masarykovy univerzity, kde působil jako nehonorovaný docent.
   Od 1. 9. 1927 profesorem I. české státní reálky v Brně, později dostal placenou dovolenou na střední škole a 3. 4. 1929 byl jmenován docentem experimentální fyziky na Masarykově univerzitě.
   V roce 1938 povolán na Štefánikovu techniku v Košicích, po roce návrat do Brna, kde jako nově jmenovaný profesor Vysoké školy technické v Brně se měl ujmout 17. 11. 1939 vedení jejího fyzikálního ústavu. V odborné práci se věnoval radioelektřině, oboru, který se tehdy začal rozvíjet.
   Publikoval v domácích i zahraničních časopisech, velké zásluhy měl i o popularizaci vědy v denním tisku či v rozhlasových rozpravách. Odborná činnost byla zhodnocena po válce v Časopise pro pěstování matematiky a fysiky, ročník LXXI, 1946, a Naše věda, ročník XXIV, č. 1–2.
   Zapojen do odboje v Obraně národa, gestapem zatčen 10. 12. 1941. Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, odkud byl transportován počátkem února 1942 do Mauthausenu.


  • obrazy


  • prameny, literatura

   zobrazit "Profesoři Masarykovy univerzity v letech 1938-1948"
   "Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Personalities of the Faculty of Science Masaryk University"
   "Josef Sahánek"
   "Památce Prof. RNDr. Josefa Sahánka"
   "Vzpomínka na umučené učitele PřF MU"
   "A 6 Přírodovědecká fakulta MU - Osobní spisy"
   "Prof. dr. Sahánek"
   "Život a dílo prof. dr. Josefa Sahánka"
   "První a druhé stanné právo na Moravě (1941–1942)"
   "Nacistická perzekuce na brněnské universitě v letech 1939–1945 "
   "Vznik a vývoj pobočky JČMF v Brně"
   "Daň krve moravskoslezských škol 1939–1945"
   "Naši hrdinové 1939-1945"


  • osoby

   Josef Velíšek
   vědecká spolupráce


  • partneři

   Hedvika Sahánková (Koutná)
   sňatek: 9. 12. 1919


  • děti

   Milan Sahánek


  • osoba na objektech

   oběti okupace PřF MU v Brně
   pomník: Kotlářská 2/01 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01


  • události

   23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   17. 10. 1947
   Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
   pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


  • autor

   Menš, Kal, Kopin


Aktualizováno: 18. 2. 2017