Encyklopedie dějin města Brna

Karel Svoboda - Encyklopedie dějin města Brna - Profil osobnosti

  Ing. Karel Svoboda


  • * 6.7.1913 Brno – † 3.3.1943 Frankfurt nad Mohanem


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Sokol; Obrana národa


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   urna převezena spolu s ostatky dalších popravených z Obrany národa ve Frankfurtu nad Mohanem do Brna a s vojenskými poctami uložena 7. září 1967 na Ústředním hřbitově

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno-Husovice, Senefelderova 130 (dnes Merhautova)


  • vzdělání

   I. česká reálka v Brně,
   česká technika v Brně (zeměměřičský odbor)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam


  • zaměstnání

   Západomoravské elektrárny

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 56a


  • poznámky

   Pocházel z chudobných poměrů, přesto rodiče za cenu osobních obětí umožnili oběma dětem vzdělání. Syn Karel cvičil jako dorostenec v Sokole Brno I, dosahoval také výborných výkonů ve stolním tenisu a v tenisu.
   Po studiích vykonal prezenční vojenskou službu u dělostřeleckého pluku v Olomouci, z vojny se vrátil na podzim 1938. Rok hledal zaměstnání, pak byl přijat do Západomoravských elektráren - zde pracoval pouze tři měsíce.
   Zatčen v únoru 1940 jako příslušník odbojové organizace Obrana národa (skupina Brno-západ, úsek Vnitřní Brno), vězněn v Brně v Kounicových kolejích, později ve Vratislavi, Wohlau a v Dietzu. Před lidový soud postaven ve Frankfurtu nad Mohanem 27. října 1942 spolu s Richardem Peřinou a odsouzen k trestu smrti, rozsudek byl vykonán 3. března 1943.

   Podle publikace "Naši hrdinové ..." byl tragický osud i dalších rodinných příslušníků: sestra zaplatila snahu zachránit bratra vlastním životem na podzim roku 1940, maminka v den prvního výročí synovy smrti dostala srdeční záchvat a po třech dnech zemřela. Z celé rodiny zůstal jen otec.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Čestné pohřebiště účastníků odbojového hnutí na Ústředním hřbitově v Brně"
   "Obrana národa na Brněnsku 15.3.1939-29.2.1940"
   "Brněnští občané v boji proti fašismu"
   "Naši hrdinové 1939-1945"


  • ulice

   Merhautova
   bydliště (tehdy Senefelderova)


  • osoba na objektech

   oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01 popravení ve Frankfurtu nad Mohanem
   pomník: Vídeňská 96, skupina 56a/04
   místo posledního odpočinku


  • události

   7. 9. 1967
   Pietní akt na Ústředním hřbitově 23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 6. 2. 2015