Encyklopedie dějin města Brna

15. 11. 1747 Založení Nemocnice Milosrdných bratří - Encyklopedie dějin města Brna - Profil události

Založení Nemocnice Milosrdných bratří


 • 15. 11. 1747 


 • ulice

  Polní

 • nej...

  Morava
  je nejstarší soustavně fungující městskou nemocnicí


 • charakteristika

  Nemocnici založil moravský hrabě Leopold z Dietrichštejna. Podle plánů brněnského stavitele Mořice Grimma byl postaven konvent s lékárnou a nemocnicí se 70 lůžky. O třicet let později byl přistaven pozdně barokní kostel sv. Leopolda, známý nádhernou freskovou výzdobou Mistra Josefa Sterna.
  Celý komplex budov i přes svou rozlehlost brzy nestačil, protože nemocných přibývalo. Po bitvě u Slavkova byla nemocnice obsazena napoleonským vojskem a přeplněná raněnými, stejně tomu bylo za prusko-rakouských válek, prostor nepostačoval a bylo nutno zvýšit počet lůžek.
  V roce 1895 byla dokončena první přístavba na Polní ulici s kapacitou 160 lůžek, ani ta brzy nestačila, proto v roce 1934 byla přistavěna další moderní a dodnes sloužící budova. Ve své době byla nemocnice jednou z nejmodernějších v republice, působili zde význační lékaři, např. urolog prof. Karel Neuwirth nebo ortoped prof. Zahradníček.


 • zajímavosti

  Z přehledu hospitalizovaných povolání v letech 1848, 1849 a 1850 vyplývá, že v roce 1850 bylo hospitalizováno nejvíce ševců (163), tkalců (83) a dráteníků (60).
  Dnešní "výroční zprávy" publikoval tehdy řád s nemocnicí v podobě článku v denním tisku - např. v novinové zprávě z roku 1914 lze vyčíst, že nemocnice ošetřila celkem 1171 nově přijatých nemocných (byla zde uvedena i vyznání - 1130 bylo římskokatolického vyznání, 2 řečtí katolíci, 5 pravoslavných, 25 evangelíků, 8 israelitů a 1 mohamedán).

 • poznámka

  Nejnovější literatura prokázala, že autorem projektu stavby byl František Antonín Grimm (1710–1784), syna Mořice Grimma (1667–1757).


 • obrazy


 • prameny, literatura

  zobrazit "Klášterní nemocnice řádu milosrdných bratří v Brně a její knihy nemocných (1748–1780)"
  "Nemocnice Milosrdných bratří Brno"


 • události

  24. 6. 2013
  Slavnostní požehnání a otevření nově zrekonstruovaných prostor v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně 15. 11. 2012
  Oslavy 265 let trvání nemocnice Milosrdných bratří v Brně 27. 10. 2012
  Nemocnice Milosrdných bratří uvedla do provozu nový typ babyboxu 29. 11. 2007
  Oslavy 260 let založení konventu a nemocnice Milosrdných bratří v Brně 3. 11. 2005
  Otevření babyboxu v Nemocnici Milosrdných bratří
  další události (1)...
  3. 5. 1778
  Vysvěcení klášterního kostela sv. Leopolda


 • osoby

  Mořic (Mauric) Grimm
  stavitel - autor plánů Josef Stern
  autor freskové výzdoby


 • stavby

  Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma, Jis


Aktualizováno: 13. 11. 2013