Encyklopedie dějin města Brna

7. 12. 1863 Schválení návrhu na zřízení městského hasičského sboru v Brně - Encyklopedie dějin města Brna - Profil události

Schválení návrhu na zřízení městského hasičského sboru v Brně


 • 7. 12. 1863 


 • charakteristika

  Herlthův návrh na zřízení městského hasičského sboru byl vypracován podle sboru ve Vídni, jehož příslušník J. Gregorovič byl ustanoven velitelem a cvičebním mistrem šestičlenného sboru.
  Radní J. A. Herlth navrhl pro členy sboru uniformu: kabát a kalhoty ze sukna temnošedé barvy, pracovní oděv z dvojitého plátna s protaženou přilbou k ochraně krku, uší a očí. Sídlem sboru byla radnice, kde bylo na prvním nádvoří zbudováno skladiště pro hasičské vozy a stříkačky, stáje pro koně a ubikace pro mužstvo.


 • účastníci

  Johann Alexander Herlth, radní
  J. Gregorovič, velitel a cvičební mistr,
  Jan Otruba, „hasební mistr“,
  Rudolf Maria Rohrer, brněnský vicestarosta, požární ředitel,
  Ing. Jan Lang, kontrolor hasebního inventáře

 • zajímavosti

  Na konci roku 1895 měl brněnský městský sbor tři stříkačky (Herold, August, Salamander), dva vozy pro dopravu hasicích potřeb, pět vozů k přepravě hadic, pět vozů na vodu, atd.

 • poznámka

  V roce 1868 zakoupena nová stříkačka „Herold“ u firmy Knaust ve Vídni, v roce 1870 zřízen požární telegraf, roku 1875 rozšířen sbor na 12 mužů a 1878 na 15. Teprve v roce 1894 sbor čítal 24 mužů - tento stav vydržel až do roku 1918, kdy byl počet hasičů 28.


 • obrazy


 • prameny, literatura

  zobrazit "100 let veřejného požárního útvaru v Brně: o požárech ve městě, jejich příčinách i zdolávání od dávnověkz k dnešku"


 • osoby

  Johann Alexander Herlth
  radní Rudolf Maria Rohrer
  brněnský vícestarosta a požární ředitel


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 6. 12. 2014