Encyklopedie dějin města Brna

18. 5. 2006 Zahájení výstavby Královopolských tunelů - Encyklopedie dějin města Brna - Profil události

Zahájení výstavby Královopolských tunelů


 • 18. 5. 2006 


 • ulice

  Dobrovského

 • místo

  Královopolský tunel

 • nej...

  Brno
  doposud největší dopravní stavba v Brně


 • charakteristika

  Stavba se dotýká rozsáhlého území v  Žabovřesky a Královo Pole. Rozhodující část tvoří dva paralelní dvoupruhové ražené tunely dlouhé 1,25 km.
  Tunel Dobrovského I - délka celkem 1.239 m je situován prakticky v přímé v trase dnešní ulice Dobrovského. Ražená část má délku 1.053 m a hloubené části budované v zapažených stavebních jámách délky 134 m v Žabovřeskách a 52 m v Králově Poli.
  Tunel Dobrovského II - délka celkem 1.258 m. Je situován cca 60 m jižněji a směrově je trasován tak, aby co nejšetrněji podcházel povrchovou zástavbu. Ražená část má délku 1.060 m a hloubené části budované stejnou technologií jako u tunelu I délky 149 m v Žabovřeskách a 49 m v Králově Poli.

  Samotné tunely Dobrovského by měly být dokončeny v roce 2011, celá stavba pak o dva roky později.


 • účastníci

  předseda Vlády ČR Jiří Paroubek,
  ministr dopravy Milan Šimonovský,
  ředitel ŘSD Petr Laušman,
  ředitel SFDI Pavel Švagr,
  primátor města Brna Richard Svoboda,
  přední představitelé Sdružení VMO Dobrovského B, a to Michal Štefl za OHL ŽS, Pavel Pilát za Metrostav a Petr Kuchár za Subterru

 • zajímavosti

  Trasa VMO je v Králově Poli definována územním plánem již dlouhou dobu. Tunelové trouby jsou dvoupruhové světlé šířky 8,50 m mezi obrubami, po obou stranách vozovky jsou nouzové chodníky šířky 1,15 m.
  Výška průjezdního průřezu v tunelu je 4,50 m. V každé tunelové troubě je jeden nouzový záliv pro odstavení vozidla při poruše. Tunely jsou propojeny čtyřmi tunelovými spojkami - únikovými cestami pro pěší. Z jedné z těchto tunelových spojek je možné se dostat po schodišti nebo evakuačním výtahem přímo na povrch do oblasti technologického centra na ulici Dobrovského.
  Tunely mají oddělený dopravní prostor a prostor pro odsávání znečištěného vzduchu s výdechem dvěma komíny v technologickém centru. Technologické vybavení tunelů odpovídá nejaktuálnějším požadavkům dle evropských standardů (automaticky řízené větrání, monitorovací zařízení, SOS skříně, kamerový dozor, požární vodovod).

 • poznámka

  Protože se jedná o velmi složitou a rozsáhlou stavbu, byla již v předstihu zahájena příprava území, demolice domů a průzkumné práce. Byla zajištěna statika nejen polikliniky v Dobrovského ulici, ale i okolních domů.
  Kromě zmíněných tunelů v délce téměř 1,3 km je součástí projektu i unikátní třípatrová mimoúrovňová křižovatka Hradecká–Žabovřeská a dvoupatrová křižovatka Hradecká–Královopolská.

  HLAVNÍ INVESTOŘI:
  - Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Brno,
  - Statutární město Brno v zastoupení Brněnských komunikacích a.s.


 • obrazy


 • události

  31. 8. 2012
  Slavnostní otevření Královopolských tunelů 2. 6. 2012
  Den otevřených dveří na stavbě Královopolských tunelů 26. 3. 2010
  Proražení Královopolských tunelů


 • osoby

  Richard Svoboda
  primátor města Brna


 • stavby

  Královopolský tunel
  Dobrovského


 • městská část

  Brno-Královo Pole
  Brno-Žabovřesky


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 23. 3. 2017