Encyklopedie dějin města Brna

12. 9. 2002 Slavnostní otevření budovy Archivu města Brna - Encyklopedie dějin města Brna - Profil události

Slavnostní otevření budovy Archivu města Brna


 • 12. 9. 2002 


 • ulice

  Přední

 • číslo orientační

  2

 • katastr

  Černovice


 • charakteristika

  Budova původně v době svého vzniku (v letech 1912–1913) sloužila k zásobování Brna elektrickou energií jako transformovna. Po roce 1959 sloužila energetickým účelům už jen její menší část a ostatní prostory byly využívány jako sklady.
  V roce 1993 byla Radou města Brna tato budova přidělena do správy Archivu města Brna. Kvůli špatnému stavebně-technickému stavu nebylo možné využívat veškeré její prostory, nicméně zde byla uložena značná část archiválií, původně umístěných na nejrůznějších místech.
  Po menších stavebních úpravách bylo roku 2001 rozhodnuto přikročit k zásadní přestavbě objektu pro archivní účely. Částka na vybudování nového sídla brněnského městského archivu činila 52 000 000 korun.


 • účastníci

  PhDr. František Novák, ředitel Archivu města Brna,
  Otakar Motejl, veřejný ochránce práv,
  zástupci města Brna

 • poznámka

  Stavba budovy B byla započata v červenci 2004, k jejímu slavnostnímu otevření pak došlo v červenci 2005.


 • obrazy


 • prameny, literatura

  zobrazit "80 let Archivu města Brna"


 • osoby

  Otakar Motejl
  veřejný ochránce práv


 • městská část

  Brno-Černovice


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 9. 2014