Encyklopedie dějin města Brna

13. 1. 1909 Zřízení tělocvičného odboru mládeže při tuřanské Svornosti - Encyklopedie dějin města Brna - Profil události

Zřízení tělocvičného odboru mládeže při tuřanské Svornosti


 • 13. 1. 1909 


 • katastr

  Tuřany


 • charakteristika

  Byly to počátky tuřanského Orla. Prvním starostou byl jmenován Josef Ondra. Dne 20. června se Orel poprvé ukázal na veřejnosti a 5. září se zúčastnil prvního orelského sletu ve Vyškově.
  Za první světové války Orel zanikl, poněvadž většina členů odešla na vojnu. Po válce 16. května 1921 si mládež založila Omladinu, kterou 26. března 1922 změnila opět v Orla. Prvním starostou po válce byl tuřanský kaplan pater Augustin Richter, vzdělavatelem pater Dominik Pecka. Dne 24. srpna 1924 byl v Tuřanech župní slet.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Tuřany ve Svornosti"


 • osoby

  Josef Ondra
  první starosta


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 8. 1. 2010