Encyklopedie dějin města Brna

23. 3. 2011 Otevření Centra služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti - Encyklopedie dějin města Brna - Profil události

Otevření Centra služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti


 • 23. 3. 2011 


 • ulice

  Vsetínská

 • číslo orientační

  20


 • charakteristika

  Otevřením střediska zdravého stravování – nácvikové kuchyně a jídelny v prostorách Občanského sdružení LOGO byl zahájen komplexní program, jehož cílem je dlouhodobé zvýšení kvality života osob s poruchami komunikace a hybnosti.
  Vedle prohlídky nově vybudovaných prostor proběhlo také setkání a debata klientů tohoto sdružení se známým hercem Janem Potměšilem, který se dlouhodobě věnuje pomoci a podpoře podobných projektů.


 • účastníci

  Jan Tomšej, předseda Občanského sdružení LOGO,
  Tomáš Ostrý, ředitel Občanského sdružení LOGO,
  Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora města Brna,
  Ladislav Potměšil, herec podporující různé charitativní projekty

 • poznámka

  Občanské sdruženi LOGO bylo založeno v roce 2002 a začátkem svého působení fungovalo na dobrovolné bázi.
  Občanské sdružení LOGO poskytuje soubor komplexních služeb (sociální, poradenské a další) pro osoby postižené závažnými poruchami komunikace a jejich rodinné příslušníky. Cílem poskytování komplexních služeb je integrace těchto osob do společnosti a umožnit jim prožít plnohodnotný život a to i na poli pracovním. Při práci s klienty je kladen důraz na nácvik zvládaní běžných denních aktivit, soběstačnosti a sebeobsluhy.


 • obrazy


 • prameny, literatura

  zobrazit "Slavnostní otevření Centra služeb pro osoby postižené poruchami komunikace a hybnosti"


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 23. 3. 2014