Encyklopedie dějin města Brna

11. 8. 1648 Osvobození královských měst od ubytování vojska, zásobování pitivem aj. - Encyklopedie dějin města Brna - Profil události

Osvobození královských měst od ubytování vojska, zásobování pitivem aj.


 • 11. 8. 1648 


 • místo

  Linec


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský se obrací na podkomořího Markrabství moravského, Jana st. Jakartovského ze Sudic a Březolup a oznamuje mu, že královská města jsou vyňata z povinnosti ubytování vojska, zásobování vojska vínem a pivem.
  Zároveň sděluje, že mzdy poslů mají být hrazeny na státní útraty a ne ze soukromých požitků. Dále má být důsledně odstraněno utiskování měst od projíždějících důstojníků.


 • účastníci

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
  moravská královská města


 • prameny, literatura

  zobrazit "Archiv města Brna - Sbírka listin, mandátů a listů 1208–2000"


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 6. 8. 2017