Encyklopedie dějin města Brna

Encyklopedie dějin města Brna - Ostatní literatura »

  Ostatní literatura  začínající písmenem 
  klíčová slova 
  rok vydání 

 • Miroslav Plaček

  Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Dodatky


 • Zdeněk Placheta

  Čestný doktorát LF MU profesoru MUDr. Jiřímu Královi, DrSc.


 • Plán polohopisný města Králova Pole s novým pojmenováním náměstí a ulic


 • Jana Pleskalová

  Profesoru Šlosarovi k půljubileu


 • Miroslav Plešák, Ludvík Kundera, Jisef Ruszelák

  Vivat academia! 50 let JAMU v Brně 1947 - 1997


 • Peter Pleyel

  Friedhöfe in Wien. Vom Mittelalter bis heute


 • F. Plhák

  Za profesorem Vladimírem Tichým


 • Ladislav Plch

  Brno. Procházky po stopách minulosti


 • Alois Plichta

  Tajemství času


 • K. Plocek

  JUDr. Jaroslav Vaníček


 • Pocta Bohuslavu Fuchsovi


 • Pocta Ernstu Machovi. Pracovní materiály seminářů Jednoty čs. matematiků a fyziků


 • Pocta Jindřichu Svobodovi k 90. narozeninám. Moravská galerie v Brně


 • Jaroslav Počta

  Doc. MUDr. Václav Trávníček, CSc. jubilantem


 • V. Podborský

  Ředitel univerzitní kanceláře JUDr. Stanislav Zháněl