Encyklopedie dějin města Brna

Encyklopedie dějin města Brna - Ostatní literatura »

  Ostatní literatura  začínající písmenem 
  klíčová slova 
  rok vydání 

 • První rok za námi. Lektorát tělesné výchovy při Masarykově universitě. Lektorát sportu a her při České vysoké škole technické. Vysokoškolský sport, Brno


 • První zpráva c.k. českého ústavu ku vzdělání učitelů v Brně za dobu od roku 1871/2 do roku 1896/7


 • Antonín Přecechtěl

  Životní dílo a osobnost prof. dr. F. Ningra


 • Ferdinand Přecechtěl

  Za prof. MUDr. Václavem Tomáškem


 • Přednáška


 • Předseda Evropského soudního dvora převzal čestný doktorát


 • Předseda evropského soudu a významný informatik převzali čestné doktoráty


 • Svatava Přibáňová - Jiří Zahrádka

  Leoš Janáček ve fotografiích


 • Svatava Přibáňová

  Leoš Janáček, Thema con variazioni (korespondence s manželkou a dcerou Olgou)


 • Příběhy z dějin Masarykovy univerzity. Katalog z výstavy


 • E. Přibyl

  Prof. Ph. a MUDr. Jan Bečka, vysokoškolský učitel, vědec a člověk


 • Josef Přikryl

  1. čs. partyzánská brigáda Jana Žižky. (Srpen - listopad 1944.)


 • Miroslav Přívara

  Sté výročí narození Františka Ningra


 • Václav Pubal a kol.

  Muzea, galerie a památkové objekty v ČSR


 • Ladislav Pukl

  Jan Hruška