Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna


Rodný dům E. W. Korngolda  v Brně na ulici Koliště 1. Foto In: AMB, fond U 22 -Sbírka pohlednic, inv. č. 6031 (reprodukce pohlednice z roku 1914 a záběr z roku 2002).