Jan Jelínek při kopírování skalních maleb v Austrálii v roce 1969. Zdroj: Obrazy z výzkumu moravského paleolitu, 1., Brno 2009, Moravské zemské muzeum, s. 67.

Jan Jelínek při kopírování skalních maleb v Austrálii v roce 1969. Zdroj: Obrazy z výzkumu moravského paleolitu, 1., Brno 2009, Moravské zemské muzeum, s. 67.

 Podmínky použití fotografií