Jan Jelínek. Zdroj: K poznání a slávě země... Dějiny Moravského zemského muzea, Brno 2002, Moravské zemské muzeum, s. 50.

Jan Jelínek. Zdroj: K poznání a slávě země... Dějiny Moravského zemského muzea, Brno 2002, Moravské zemské muzeum, s. 50.

 Podmínky použití fotografií