Internetová encyklopedie dějin Brna

Dominikánská 15/342

Dominikánská 15/342


 • ulice

  Dominikánská 15/342


 • území

  Brno-město

 • majitelé

  2. 11. 1539 - město Brno

  1990 - Svaz odborů staveb při Průmyslových stavbách Brno

  Zekom CZ, a.s.

 • firmy a instituce

  30. léta 20. století - Drogerie-Byliny, St. Lohrer
  40. léta 20. století - Drogerie - Foto


 • zajímavosti

  městský pivovar


 • poznámka

  1348 L/4


 • stavební vývoj

  Původně dvě středověké parcely. Z plánové dokumentace a na základě analogií lze předpokládat na obou městištích relikty sklepů zděných jader ze stavebního horizontu závěru 13. století.
  Domy byly přestavěny v renesanci kolem roku 1600, za Třicetileté války značně poškozeny, při následné opravě došlo ke scelení parcel. K rozšíření pivovaru došlo roku 1775, kdy byla zastavěna dvorní část domu a připojeny domy ze Starobrněnské.
  V roce 1941 byly vybourány vnitřní příčky, konečný zánik nastal v 80. letech 20. století sesutím uličního průčelí. Archeologický výzkum zachytil relikt suterénu dřevohliněného domu z druhé poloviny 13. století. Dnes novostavba s replikou průčelí.


 • obrazy

  img2713.jpg img2714.jpg img2715.jpg img2786.jpg


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Fl, Los, Alka


Aktualizováno: 26. 12. 2012

Dominikánská 15 - bourání vnitřních prostor, 1942. MuMB - sbírky, i.č. A 407/587.