Internetová encyklopedie dějin Brna

Myslivna U Jezírka

Myslivna U Jezírka


 • území

  Brno-Soběšice, Útěchov

 • majitelé

  poslední majitel: Školní lesní podnik Křtiny Masarykův les (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita),
  1791–1923 v majetku rodu Liechtensteinů (panství Pozořice


 • zajímavosti

  U původně prašné cesty ze Soběšic na Útěchov, poblíž nynější zastávky autobus MHD č. 57, se nacházelo ještě v první polovině 18. století nevelké jezírko, které bylo zdrojem hraničního potoka s Ořešínem.
  Na starých mapách je tato lokalita označena „U jezera“, „Gezera“ či „Jezero“. Podle tohoto jezera dostala název liechtensteinská myslivna postavená zde vrchností dle dochované pamětní desky v roce 1791. Sídlil v ní úřad revírníka (polesného) liechtensteinského lesního statku Adamov (panství Pozořice), jehož rodině sloužila obvykle i jako obydlí. Původně patřila do katastru Útěchova a měla popisné číslo 11. Kolem roku 1820 došlo ke změnám katastru a myslivna byla přičleněna do Bílovic nad Svitavou s popisným číslem 74. Toto popisné číslo se brzy změnilo, na mapě stabilního katastru z roku 1826 má stavba již popisné číslo 89. Při sčítání v roce 1857 v ní bylo evidováno 9 osob.
  V souvislosti s pozemkovou reformou na liechtensteinském majetku se myslivna dostala od roku 1923 do správy Školního lesního statku Vysoké školy zemědělské a mezi lety 1923 a 1929 byla od základu zrestaurována. Také Školní lesní statek zde měl až do konce roku 1951 kancelář polesného (od roku 1952 do zrušení polesí v roce 1973 byla kancelář v lesní chatě nad myslivnou). Potom myslivna sloužila jen jako obydlí pro lesnický personál.


 • poznámka

  Z obyvatel myslivny je uváděn revírník jménem Švec (1872–1880), rázovitý revírník Antonín Folkner († 1928), který zde žil s rodinou před první světovou válkou, po něm během války revírník Němec Treinhorn spolu s hajným Josefem Douškem ze Soběšic. Ve 20. letech revírník Ladislav Trčka, od roku 1931 správce polesí ing. Josef Kašpar, který odešel v důsledku organizačních změn koncem roku 1941 a na Jezírku ho nahradil lesní adjunkt František Hornyak.
  Posledním polesným na myslivně byl cca od roku 1945 Arnošt Mašek, který v ní bydlel s rodinou i po odchodu do důchodu.
  Když zemřela také jeho dcera (asi v roce 1999), zůstala myslivna opuštěná a postupně chátrala. Školní lesní podnik Křtiny zpočátku uvažoval o rekonstrukci stavení a jeho přestavbě na lesní školu, ukázalo se však, že budovu není ekonomické zachraňovat. V roce 2002 na ni byl vydán demoliční výměr a v květnu 2004 byla stržena. Zůstalo po ní jen zděné hospodářské stavení dvorního traktu.
  (Podklady k tomuto záznamu připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)


 • obrazy

  img11643.jpg img11645.jpg img11642.jpg img11644.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  29. 6. 2004
  Kolaudace novostavby Lesní školy Jezírko


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 25. 06. 2019

Myslivna u Jezírka postavená v roce 1820. Fotografii z roku 1997 poskytl pan Ladislav Bartoš, děkujeme.