Internetová encyklopedie dějin Brna

Chata "Hanka" - Hahnova chata

Chata "Hanka" - Hahnova chata


 • historický název

  Chata Hanka či Hahnova chata


 • území

  Brno-Ořešín (horní úžlabina v lese nad Babími doly Na brablencu)

 • majitelé

  pan Hahn, nájemce honitby,
  kníže Schoenburg-Hartenstein, majitel pozemků,
  Vysoká škola zemědělsko technická v Brně (Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně - dnes Mendelova univerzita v Brně)

 • firmy a instituce

  rekreační objekt Mendelovy univerzity v Brně (současnost - 2011)


 • poznámka

  Pan Hahn měl honitbu pronajatou od správy lesního velkostatku tehdy sídlem v Králově Poli. Po 2. světové válce byl velkostatek, náležející knížeti Schoenburg-Hartenstein, znárodněn a lesy kolem Ořešína se staly součástí školního lesního statku Vysoké školy zemědělsko lesnické v Brně (dnešní Mendelova univerzita v Brně).
  Po určitou dobu chata sloužila lesnické fakultě - katedře těžby. V okolí chaty můžeme sledovat vyčleněné parcely lesa, kde studenti provádějí měření přírůstků dřeva a jiné studijní úkoly související s lesním hospodářstvím. V současné době chata slouží univerzitě jako rekreační objekt.


 • vznik

  1936


 • stavební vývoj

  Chatu nechal postavit v roce 1936 tehdejší nájemce honitby Hahn. Chata Hanka byla postavena občany Ořešína. Tesařské práce provedl Eduard Bohatec st. a Jaroslav Vašíček.
  Chata sloužila pro rekreaci a jako myslivecké zázemí honitby pro pořádaní oslav mysliveckého roku.
  V době kdy byla chata stavěna, byla v uvedené lokalitě paseka s překrásným výhledem, v dálce pak s výhledem na předhůří Českomoravské vrchoviny. V současné době se chata ztrácí v hlubokém lese.


 • obrazy

  img11819.jpg


 • prameny, literatura


 • objekty

  Pramen ve žlebu
  jiná realizace: údolí potoka Rakovec u Ořešína Babídolská studánka
  studánka: Údolí potoka Rakovec u Ořešína 0/02
  studánka umístěna za chatou Hanka


 • autor


Aktualizováno: 04. 09. 2019

Chata Hanka, stav v roce 2004. Zdroj: Kolektiv, Ořešín 1275–2005. Sborník k výročí 730 let obce, s. 60.