Internetová encyklopedie dějin Brna

Hlinky 86/155, Palác A. a F. Löw-Beerových

Palác A. a F. Löw-Beerových


 • historický název

  Palác A. a F. Löw-Beerových

 • ulice

  Hlinky 86/155


 • území

  Brno-Pisárky

 • majitelé

  od roku 1897 manželé Arnold a Friderika Löw-Beerovi


 • zajímavosti

  Zakladatelem této větve významné rodiny brněnských textilních průmyslníků byl Isaac L.-B. (1811–1898), původem ze Strážnice. Jeho manželkou byla Lea, dcera teologa Chachama Bernayse z Hamburku. (K. k. priv. Elisenthaler Spinnfabrik von Aron und Jacob Löw-Beer Söhne, založenou v roce 1853 Jacobem L-B. st. /?–1866/, převzali po Isaakově onemocnění v roce 1883 jeho synové Arnold, Jonas a Leopold L.-B. a Jonas Karpeles. Právě od něho koupil v roce 1897 Arnold L.-B. pozemek se starším domem na Hlinkách č. 86.


 • stavební vývoj

  Nemovitost i s domem na Hlinkách koupili manželé Löw-Beerovi od Johanna a Jonase Karpelesových. Dům nechali zbořit a na jeho místě postavili novostavbu svého paláce, pravděpodobně podle projektu rakouského architekta Arthura Brausewettera (1849–1920), který od roku 1894 působil jako profesor na německé průmyslové škole v Brně.
  Průčelí jednopatrové budovy je symetrické (2+5+2), jen vstup je mimo centrální osu. Postranní rizality, zakončené atikovými štíty, částečně kryjí vysoké střešní nadstavby s bohatě formovanými štíty. Atikovým štítem graduje i balkonová partie. Všechny detaily, včetně jemně tepaného neorokokového balkonového zábradlí, se vyznačují subtilním měřítkem, jak to vyžadoval typ domu - letní sídlo s velkou zahradou u předměstské silnice.
  V letech 1900 a 1910 byly ve dvorní části provedeny přístavby.
  Členům různých větví široké Löw-Beerovy rodiny patřilo na Hlinkách v této době celkem sedm domů (č. 40, 42, 54, 86, 96, 104 a 114).


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa
  ukaž na mapě


 • autor

  Lk


Aktualizováno: 03. 08. 2012