Internetová encyklopedie dějin Brna

Sídliště Kamenný vrch

Sídliště Kamenný vrch


 • území

  Brno-Nový Lískovec


 • nej...

  Brno: nejmladší brněnské sídliště


 • vznik

  výstavba započata koncem 80. let 20. století


 • stavební vývoj

  Nejmladší brněnské sídliště Kamenný vrch se nachází na jihozápadním okraji města Brna. Výstavba byla započata na konci 80. let a ukončení se dočkala až v polovině let devadesátých. Souvislou zástavbou sousedí s Novým Lískovcem a od Starého Lískovce je sídliště odděleno komunikací Bítešská.
  Kamenný vrch je typické samostatně fungující satelitní sídliště, vybudované na periferii města prakticky na zelené louce, s čistě obytnou funkcí. Zástavbu tvoří homogenní skladba panelových domů, které jsou vesměs deskové osmipodlažní a věžové dvanáctipodlažní. Rovnoběžné deskové domy v ulici Svážná a Oblá kopírují tvar terénu podél vrstevnic a sledují přibližně východozápadní směr, naproti tomu věžové domy podél ulice Jihlavské ulice a v Koniklecové ulici jsou rozmístěny víceméně náhodně. Z leteckého snímku sídliště nebo i ze samotného fyzického procházení v ulicích Kamenného vrchu je patrné, že zástavba je velmi hustá a volných ploch mezi domy příliš není. Poslední zelené plochy byly v průběhu devadesátých let zaplněny garážovou výstavbou a volné prostranství se tak nachází už jen v západní části sídliště v prostoru mezi komunikací Chironova a ulicí Plachty, i zde se však do budoucna předpokládá obytná zástavba.

  Občanskou vybavenost pro Kamenný vrch i pro sídliště Nový Lískovec zajišťuje nákupní středisko v ulici Oblá, stejně tak i dvě základní školy v ulicích Kamínky a Svážná a čtyři mateřské školy. Obrovským problémem v sídlišti je otázka parkovacích míst. Částečně byla vyřešena výstavbou garážových stání mezi ulicí Oblá a Petra Křivky, nicméně tento projekt nenávratně znehodnotil bydlení v ulici Oblá, kdy obyvatelé do čtvrtého patra prakticky ztratili veškerou vyhlídku. Osou sídliště je páteřní komunikace Petra Křivky, která zajišťuje dopravní spojení autobusovou a trolejbusovou linkou. V roce 2001 sídliště čítalo 7 055 obyvatel v 2 451 bytech.


 • prameny, literatura

  Vysokoškolské kvalifikační práce
  "Brněnská sídliště"


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 28. 03. 2017