Husovický most


  ulice

  území

  Brno-Maloměřice


  zajímavosti

  Most sestává v příčném směru z patnácti nosníků o výšce 1,40 m, má dvě krajní pole, dále dvě pole vložená a pole střední.
  Délka vlastní konstrukce je 94,40 m, celková délka i s nájezdy je 235 m. Šířka mostu mezi zábradlím jednotlivých chodníků je 23,27 m, na mostovce jsou čtyři jízdní pruhy po 3,50 m.
  Základním prvkem podpěrné konstrukce je jedenáct rámů, osm pilířů o šestnácti stojkách vždy ve tvaru písmene „V“, pilíře jsou atypické, monolitické. Spodní stavba mostu je založena na pilotách o délce osm a pět metrů.


  poznámka

  Silniční železobetonový most přes 22 m široké řečiště Svitavy prodlužuje Provazníkovu ulici od Tomkova náměstí až ke Karlově ulici a překlenuje ulici Dolnopolní a Svitavské nábřeží. Projektantem stavby je Dopravoprojekt (Ing. Skřička), stavbu provedly Dopravní stavby Olomouc v letech 1979–1984 (rok superkolaudace), a to nákladem 12,5 miliónu korun.
  Pojmenování Husovický most schválilo Zastupitelstvo města Brna dne 3. října 1991.
  související odkazy

  Alka


Aktualizováno: 01. 10. 2018