Reformní nařízení papežského vizitátora Ninguardy pro klášter sv. Anny. Nové směřování papežství vůči českým zemím po tridentském koncilu na příkladu města Brna


Tomáš Černušák


místo vydání

Brno


obsaženo v...

Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové


datum

2015


strana

218-224


nakladatel

Statutární město Brno-Archiv města Brna


Fl


Aktualizováno: 23. 05. 2018