Praxe udělování továrních privilegií k vlnařské výrobě v Brně počátkem 30. let 19. století a případ Petera Combese


Bohumír Smutný


místo vydání

Brno


obsaženo v...

Archivum amicus historici est. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Hany Jordánkové


datum

2015


strana

440-458


nakladatel

Statutární město Brno-Archiv města Brna


ISBN

978-80-86736-40-2


Fl


Aktualizováno: 23. 05. 2018