Infekční choroby a některé jejich projevy na kosterních pozůstatcích obyvatel města Brna v 19. století


Lenka Vargová, Ladislava Horáčková, Miroslava Menšíková


místo vydání

Brno


obsaženo v...

Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna (BMD)


číslo

20


datum

2007


strana

123-143


nakladatel

Archiv města Brna


ISBN

978-80-86736-05-1


Fl


Aktualizováno: 01. 09. 2018