Dieta a lázně, lázně a dieta. Spis o vodách hojitedlných neb teplicech moravských Tomáše Jordána z Klausenburka a česky psané dietetické spisy předbělohorské doby


David Tomíček


místo vydání

Brno


obsaženo v...

Brno v minulosti a dnes (BMD). Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna


číslo

31


datum

2018


strana

11-22


nakladatel

Statutární město Brno-Archiv města Brna


ISBN

978-80-86736-57-0


Fl


Aktualizováno: 24. 12. 2018