součást lokality

katastr

Líšeň


trať

Zadní Kostelíček


popis lokality

Lokalita se nachází v zahrádkářské oblasti "Zadní Kostelíček". Místo nálezu se nachází na parcele 3937 (díl číslo 88), pod horní částí návrší klesající od "Kostelíčka" jihovýchodním směrem a končící prudším svahem nad Mariánským údolím. Při výkopových pracích bylo zjištěno osídlení z mladší doby kamenné (kultury s moravskou malovanou keramikou) a z období popelnicových polí.


osoby

Anna Medunová
autorka výzkumu


městská částZavAktualizováno: 17. 01. 2012