Wolfgang Bruno

* 1. pol.17. století Horní Slavkov v Čechách – † 1679 Brno


hudební skladatel


zajímavé okolnosti

vstoupil do jezuitského řádu a na sklonku života působil v Brně


vzdělání

1653–1657 jezuitské gymnázium v Chomutově


dílo

Jeho skladby nejsou známé.
Chrámové skladby zaznamenává osecký inventář.
Školní hra Bacqueville provedena v Brně (1678).


prameny, literatura

Mal


Aktualizováno: 20. 09. 2013