prof. Thomas DaCosta Kaufmann

* 7.5.1948 New York


americký historik umění, profesor Princentonské univerzity, čestný doktor Masarykovy univerzity


státní příslušnost

USA


zajímavé okolnosti

zabývá se dějinami raně novověkého umění, především evropského malířství doby renesance, manýrismu a baroka; zmapoval díla malířů působících na pražském dvoře císaře Rudolfa II.


čestný doktorát

Masarykova univerzita (12. 11. 2013)


poznámky

více: http://www.dictionaryofarthistorians.org/kaufmannt.htm


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Historik dostal čestný doktorát"


Kal


Aktualizováno: 19. 12. 2013