Internetová encyklopedie dějin Brna

Thomas DaCosta Kaufmann

  prof. Thomas DaCosta Kaufmann


  • * 7.5.1948 New York


  • americký historik umění, profesor Princentonské univerzity, čestný doktor Masarykovy univerzity


  • státní příslušnost

   USA


  • zajímavé okolnosti

   zabývá se dějinami raně novověkého umění, především evropského malířství doby renesance, manýrismu a baroka; zmapoval díla malířů působících na pražském dvoře císaře Rudolfa II.


  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (12. 11. 2013)


  • poznámky

   více: http://www.dictionaryofarthistorians.org/kaufmannt.htm


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Historik dostal čestný doktorát"


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 19. 12. 2013