Šimon Farkaš

* ? – † 2.5.1619 Zábrdovice


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1597–1610


hrob

uprostřed chóru opatského kostela v Zábrdovicích


poznámky

Opatem byl zvolen v roce 1597 proti vůli strahovského opata a vizitátora Lohela. To se brzy nevyplatilo. Opat Šimon vedl rozmařilý život a přitom jeho bratři žili v nedostatku. Často zval do kláštera šlechtice a špatně nakládal s klášterním majetkem.
Tyto důvody vedly Lohela v lednu 1610 k tomu, že Farkaše, chráněnce kardinála Dietrichsteina, sesadil. Musel odejít na řádovou faru do Šaratic, kde však nenašel vnitřní klid.
Po roce odešel na nějakou dobu na Strahov. Poslední léta prožil opět v Zábrdovicích, kde 2. května 1619 zemřel.


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera v letech 1597–1610


Ma


Aktualizováno: 03. 05. 2016