Hynek z Vlašimi

* ? – † ?


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1347–1359


poznámky

Po smrti opata Bohumíra si počátkem roku 1347 zvolila většina konventu za svého představeného bratra Heřmana z Rennenberka.
Strahovský opat však volbu neschválil a dosadil do opatské funkce želivského řeholního kanovníka Hynka z Vlašimi. Odpor zábrdovického konventu vedl až k vyslání Dětřicha z Bysy, plebána v Kloboukách, k papeži Klimentu VI. do Avignonu, kde poukazoval na mládí Hynka z Vlašimi i jeho lehkovážné nakládání se zábrdovickými majetky, a tak se snažil docílit jeho sesazení. Papežem jmenovaní soudci ovšem Hynka nesesadili a ten poté tvrdým postupem donutil své odpůrce, aby zanechali stížností.
Ohlas sporů v konventu přesáhl klášterní zdi a patrně byl jednou ze záminek, pod nimiž získávaly světské osoby na klášter stále větší vliv.
Nakonec se opat Hynek 6. dubna 1359 svého úřadu v Zábrdovicích vzdal.


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera v letech 1347–1359


Ma


Aktualizováno: 30. 08. 2016