Prof. MUDr. Jan Peňáz, CSc.

* 20.6.1926 – † 24.4.2015 Brno


fyziolog, vědec, emeritní profesor fyziologie MU


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

patentoval neinvazivní, kontinuální metodu měření krevního tlaku (tzv. Peňázův princip), na jejímž základě se komerčně vyrábí řada přístrojů


bydliště

Brno-Řečkovice


cena města

Brna (1994)


vzdělání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (1951 promoce)


vyznamenání a pocty

Stříbrná medaile MU (1996),
Zlatá medaile MU (2011)


jiné pocty

American Autonomic Society a European Federation of Autonomic Societies udělují od roku 2004 společně cenu „Peňáz-Wesseling Award“ určenou pro mladé výzkumníky zabývající se studiem baroreflexu nebo obecně studiem hemodynamiky


dílo

Jeho celoživotní vědecké práce a objevy významně ovlivnily směr fyziologického výzkumu kardiovaskulární soustavy.
Jako první použil metody sinusově modulované frekvence stimulace k určení přenosových vlastností cév.


zaměstnání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - Fyziologický ústav


poznámky

byl vynikajícím klavíristou, hru studoval u profesora Františka Schäfera


prameny, literatura

osoby

František Schäfer
učitel klavíru


LucKub


Aktualizováno: 22. 02. 2022