prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

* 2.4.1953 Bratislava


od roku 2014 rektor VUT v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Česká republika


vzdělání

FAST VUT v Brně - obor konstrukce a dopravní stavby (1976 absolvent, 1981 CSc. v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí),
1980–⁠1986 PřF UJEP (dnešní MU) v Brně - obor matematická informatika (1986 RNDr.),
1994 docent pro obor Betonové stavby,
2002 jmenován profesorem pro obor Teorie a konstrukce staveb


vyznamenání a pocty

Cena prof. Hrubana (1977),
ocenění Českého svazu stavebních inženýrů (1977),
Medaile FAST VŠB Ostrava,
Medaile Žilinské University,
Medaile Stavební fakulty STU Bratislava,
Zlatá medaile FAST VUT v Brně,
je autorem stavby oceněné jako „Sanační dílo“ roku 2006,
Zlatá medaile Mezinárodního stavebního veletrhu Brno (2010)


dílo

Autor řady monografií a odborných knih (10 monografií, 76 článků v recenzovaných časopisech, 159 v mezinárodních, 27 oponovaných výzkumných zpráv, 24 řešených vědecko-výzkumných projektů ČR, 3 zahraniční, autor/spoluautor 4 patentů). Přednášel na univerzitách v Evropě, Brazílii,Japonsku, Singapuru a Číně.


zaměstnání

1976–1977 Keramoprojekt Brno - statik,
od roku 1981 FAST VUT v Brně - pedagog,
1985–1986 Institut fůr Massivbau, SRN - výzkumný pracovník,
od roku 1992 Bestex, s.r.o. Brno - statik, technický ředitel,
od roku 1996 autorizovaný inženýr pro obor Statika a dynamika staveb,
od roku 1999 soudní znalec v oblasti stavebnictví,
1997–⁠2000 FAST VUT v Brně - proděkan,
2000–2001 FAST VŠB TU v Ostravě - vedoucí ústavu konstrukcí,
2003–⁠2010 FAST VUT v Brně - děkan,
od roku 2010 FAST VUT v Brně - vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí,
2010–⁠2014 VUT v Brně - prorektor pro strategický rozvoj


odborné a zájmové organizace

VR VUT v Brně,
VR FAST VUT v Brně,
Sdružení pro sanace betonových konstrukcí,
Technická normalizační komise pro betonové konstrukce,
výbor České betonářské společnosti,
redakční rada časopisů Beton a zdivo a BETON


poznámky

specializuje se na navrhování betonových a zděných konstrukcí, matematické modelování, aplikace netradičních a moderních materiálů a technologií


LucKub


Aktualizováno: 28. 01. 2022