Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jan Kunc

  Jan Kunc


  • * 27.3.1883 Doubravice (Doubravice nad Svitavou) – † 11.9.1976 Brno


  • hudební skladatel a kritik, pedagog


  • pseudonym

   K. Jánoš

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   první životopisec Leoše Janáčka


  • bydliště

   Brno:
   - Úvoz 52
   - Nerudova 9
   - Čápkova 14


  • vzdělání

   1898–1902 učitelský ústav v Brně,
   1901–1903 varhanická škola v Brně,
   1905–1906 konzervatoř v Praze


  • dílo

   zobrazit - Česká mše pro jednohlasý sbor nebo sólový hlas a varhany, op. 7, Praha 1958.

   - Dirigentu prof. Karlu Hradilovi k padesátinám, Brno 1960.

   - Francouzská národní hymna Marseillaisa, Brno 1919.

   - Kytička lidových písní, op. 31: zpěv a klavír, Praha 1974.

   - Líšeňské lidové tance 55 lidových tanců z Líšně, Praha 1953.

   - Molinburský pěsničky, op. 6, Praha 1918.

   - Píseň vítězná, Brno 1924.

   - Sborový koncert Typografie, Praha 1961.

   - Slovácké: 200 jednohlasných písní, Moravská Ostrava 1913.

   - Slovácké jednohlasé písně, Moravská Ostrava 1918.

   - Slovácké, op. 17: lidové písně s průvodem klavíru. Seš. 1, Brno 1923.

   - Slovácké, op. 17: lidové písně s průvodem klavíru. Seš. 2, Brno 1923.

   - Stála Kačenka u Dunaja, op. 14: ballada pro alt a orchestr: slova lidové poesie: klavírní výtah upr. skladatel, Brno 1925.

   - Trio pro housle, violoncello a klavír, op. 3, Brno 1940.

   - Třeboňsko, Praha 1966.

   - Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

   - Zahrada, op. 14 (1919/20). 3 ženské sbory na básně „Zahrada“ V. Martínka. 1. Jarní - 2. Třešně v květnu - 3. Píseň, Praha 1922.


  • zaměstnání

   výuka na základních a středních školách v Brně (od roku 1902), rovněž na varhanické škole (1910–1913, hra partitur a instrumentace) a na hudební škole Besedy Brněnské (1908–1911 a 1915–1917),
   přispívání do Hudební revue (1911–1917) a do Lidových novin (1909–1918),
   korepetitor pražského Národního divadla (1918–1919),
   správce Státní konzervatoře v Brně, v letech 1923–1945 její ředitel, 1947–1948 děkan a profesor kompozice na Janáčkově akademii múzických umění (1. 10. 1947 – 28. 2. 1948),
   výuka na Pedagogické fakultě Brněnské univerzity (1948–1952)

  • odborné a zájmové organizace

   Klub moravských skladatelů,
   člen České akademie věd a umění


  • hrob

   Řečkovický hřbitov, Úlehle, skup. 8, hrob č. 96–97


  • obrazy

   img7255.jpg img12737.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matrika oddaných, Brno - sv. Jakub 1931–1936"
   "Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část"
   "Za Janem Kuncem"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření "hudebního obrazu" města 1860–1918"
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "Členové České akademie věd a umění 1890-1952"


  • osoby

   Libor Coufalík
   student Pavel Haas
   žák Leoš Janáček
   učitel Jana Kunce na varhanické škole Josef Jedlička
   spolupráce Marie Kuhlová
   učitelka Jana Kunce
   další osoby (1)...
   Zdeněk Zouhar
   student


  • partneři

   Marie Kuncová (Hudcová)


  • děti

   Jaroslav Kunc
   Eva Ducháčková (Kuncová)


  • ulice

   Úvoz
   bydliště Nerudova
   bydliště Čápkova
   bydliště


  • stavby

   Řečkovický hřbitov
   Úlehle
   místo posledního odpočinku


  • události

   12. 9. 1947
   Zřízení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
   první děkan hudební fakulty JAMU od 1. 10. 1947 do 28. 2. 1948
   9. 12. 1934
   Odhalení památníku Českému divadlu v Brně
   účastník
   9. 4. 1917
   Pohřeb Františka Vymazala
   účastník pohřbu


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 291, Matrika narozených Doubravice nad Svitavou 1860–1899, s. 158.


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 17. 12. 2018

Jan Kunc. AMB foto, XVIIIa 404.