Internetová encyklopedie dějin Brna

Heinrich Rostig (Rustich), starší

  Heinrich Rostig (Rustich), starší


  • Česká Kamenice (Böhm. Kemnitz, Rakousko) – † 28.4.1657 Brno


  • puškař, činný v Brně v období 1650 až 1656


  • zajímavé okolnosti

   jeho mistrovskou dílnu získal sňatkem s jeho vdovou Alžbětou Hans Ernst Jaidl (Geidel), u něhož se asi vyučil Rostigův syn Heinrich


  • bydliště

   Brno, Zámečnická ulice (koupě domu v roce 1653)

  • měšťan od

   8. 1. 1652


  • zaměstnání

   od roku 1650 puškařský tovaryš,
   asi od roku 1652 mistr


  • partneři

   Elisabeth Rostig (Purgam)
   sňatek: 10. 9. 1650


  • děti

   Heinrich Rostig (mladší)


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 06. 01. 2019