prof. RNDr. et MVDr. Vlastimil Vrtiš

* 24.12.1899 Přibyslav – † 13.2.1990 Hradec Králové


zoolog, antropolog a veterinární morfolog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v dubnu 1945 byl pověřen revolučním Národním výborem města Brna, aby zajistil a zabezpečil majetek školy a uvedl VŠV do provozu


bydliště

Brno, Pražská 69


vzdělání

1905–1906 obecná škola v Přibyslavi,
1906–1910 obecná škola v Klein-Aicha-Sudetengau,
1910–1913 vyšší gymnázium v Čáslavi,
1913–1918 akademické gymnázium v Praze,
1918–1922 Filosoficko-přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity,
1922–1923 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
1925–1929 Vysoká škola zvěrolékařská (1932 habilitace, 1945 profesor histologie a embryologie na Vysoké škole veterinární)


vyznamenání a pocty

Za službu vlasti,
Za zásluhy o výstavu,
Pešinova a Přibylova medaile VŠV v Brně,
Hrdličkova medaile,
medaile Univerzity Karlovy


zaměstnání

výpomocný učitel při reformním reálném gymnáziu v Praze-Bubenči,
demonstrátor zoologického ústavu přírodovědecké fakulty KU,
asistent při histologicko-embryologickém ústavu VŠZv,
veterinární rada při veterinárním vyšetřovacím ústavu v Brně,
1946 mimořádný profesor pro obor histologie a embryologie na VŠV Brno,
1948–1949 děkan lékařské fakultyUK v Hradci Králové


odborné a zájmové organizace

Presídium Moravské přírodovědecké společnosti,
Presídium České biologické společnosti,
Čs. biologická společnost,
Čs. anatomická společnost,
Čs. zoologická společnost,
Čs. antropologická společnost,
Čs. ornitologická společnost,
Čs. akademie zemědělská,
Společnost pro racionální výživu,
American Society of Mammalogists Washington,
Association des Anatomistes Paris
osoby

Rudolf Böhm
student prof. V. Vrtiše


ulice

Pražská
bydliště


související odkazy

Zatl


Aktualizováno: 22. 07. 2014