Internetová encyklopedie dějin Brna

Vlastimil Vrtiš

  prof. RNDr. et MVDr. Vlastimil Vrtiš


  • * 24.12.1899 Přibyslav – † 13.2.1990 Hradec Králové


  • zoolog, antropolog a veterinární morfolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v dubnu 1945 byl pověřen revolučním Národním výborem města Brna, aby zajistil a zabezpečil majetek školy a uvedl VŠV do provozu


  • bydliště

   Brno, Pražská 69


  • vzdělání

   1905–1906 obecná škola v Přibyslavi,
   1906–1910 obecná škola v Klein-Aicha-Sudetengau,
   1910–1913 vyšší gymnázium v Čáslavi,
   1913–1918 akademické gymnázium v Praze,
   1918–1922 Filosoficko-přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity,
   1922–1923 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
   1925–1929 Vysoká škola zvěrolékařská (1932 habilitace, 1945 profesor histologie a embryologie na Vysoké škole veterinární)

  • vyznamenání a pocty

   Za službu vlasti,
   Za zásluhy o výstavu,
   Pešinova a Přibylova medaile VŠV v Brně,
   Hrdličkova medaile,
   medaile Univerzity Karlovy


  • zaměstnání

   výpomocný učitel při reformním reálném gymnáziu v Praze-Bubenči,
   demonstrátor zoologického ústavu přírodovědecké fakulty KU,
   asistent při histologicko-embryologickém ústavu VŠZv,
   veterinární rada při veterinárním vyšetřovacím ústavu v Brně,
   1946 mimořádný profesor pro obor histologie a embryologie na VŠV Brno,
   1948–1949 děkan lékařské fakultyUK v Hradci Králové

  • odborné a zájmové organizace

   Presídium Moravské přírodovědecké společnosti,
   Presídium České biologické společnosti,
   Čs. biologická společnost,
   Čs. anatomická společnost,
   Čs. zoologická společnost,
   Čs. antropologická společnost,
   Čs. ornitologická společnost,
   Čs. akademie zemědělská,
   Společnost pro racionální výživu,
   American Society of Mammalogists Washington,
   Association des Anatomistes Paris


  • obrazy

   img14105.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Rudolf Böhm
   student prof. V. Vrtiše


  • ulice

   Pražská
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Zatl


Aktualizováno: 22. 07. 2014

Vlastimil Vrtiš. Zdroj: www.lfhk.cuni.cz.