Encyklopedie dějin města Brna

Antonín Veselý

  Prof. MUDr. Antonín Veselý


  • * 17.1.1863 Beroun (okres Beroun) – † 27.5.1932 Praha


  • otec osobnosti: Ivan Veselý


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Beroun, čp. 61,
   Praha


  • vzdělání

   Příbram a akademické gymnázium v Praze (1883 maturita),
   studium lékařství na Karlově univerzitě (6. 5. 1889 promoce)


  • dílo

   zobrazit jako jeden z prvních se u nás zabýval výzkumy bacilu TBC


  • zaměstnání

   1914–1919 velitel infekční nemocnice v Praze na Karlově,
   profesor lékařské propedeutiky na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zakladatel její propedeutické kliniky

  • odborné a zájmové organizace

   Československá balneologická společnost,
   Liga proti TBC


  • poznámky

   syn Erazima Veselého (měšťana a mistra řeznického v Berouně) a Anny, rozené Konvalinské

   (část životopisných údajů upřesnila 3. 5. 2010 paní Hana Ševčíková, děkujeme)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348–1939"


  • partneři

   Julie Marie Veselá (Rottová)
   sňatek: 7. 1. 1899


  • děti

   Ivan Veselý
   Ladislav Veselý
   Jitka Veselá


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 06. 11. 2016