Internetová encyklopedie dějin Brna

Triviální škola

Triviální škola


 • od - do

  1795 - 1868

 • typ školy

  chlapecká, dívčí

 • vyučovací jazyk

  český


 • uzemí

  Bosonohy


 • fond

  Základní devítiletá škola (I. stupeň), Bosonožské náměstá 44, Brno-Bosonohy

 • uložení fondu

  Archiv města Brna, Přední 2, Brno


 • vývoj školy

  1961
  Základní (devítiletá) škola (I. stupeň)
  nejnovější název školy
  Bosonožské náměstí 100/44

  1948
  Národní škola
  Bosonožské náměstí 100/44

  1868
  Obecná škola
  Bosonožské náměstí 100/44

  1795
  Triviální škola


 • historie

  Děti z Bosonoh byly až do roku 1795 přiškoleny do Troubska. Teprve v tom roce bylo příslušným zemským úřadem povoleno zřízení samostatné školy, ovšem stavba školní budovy byla povolena až 30. 4. 1796. Podmínkou zřízení vlastní školy bylo, že i nadále budou učiteli do Troubska odváděny dávky.
  Výuka byla, adekvátně době, částečně česky a částečně německy, škola byla smíšená (chlapecká i dívčí).
  Školní budova byla opravována a rozšiřována již roku 1824 a roku 1844 byla vystavěna budova nová, která časem také neunikla dostavbám.
  Roku 1868 se podle školského zákona škola změila na Obecní školu v Bosonohách.


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Národní škola, Bosonohy"


 • autor

  Čerm


Aktualizováno: 10. 11. 2011