(I.) Měšťanská chlapecká škola, Brno

od - do

1928 - 1941


typ školy

chlapecká


vyučovací jazyk

český


sídlo

Mendlovo náměstí 3/4,
Bezejmenná 2 - Saarova 2


uzemí

Staré Brno, Trnitá


fond

I. střední škola chlapecká, Brno, Husova 17


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


historie

Škola nadále sídlila v budově na Mendlově náměstí 3/4, spolu s analogickou školou dívčí, obě měly ovšem samostatnou správu a administrativu.
Od 1. února 1929 do 1. února 1935 byla škola označována jako I. měšťanská chlapecká škola v Brně na Mendlově náměstí 3/4, pak se znovu vrátila jen k názvu měšťanská. Dočasné označení číslicí bylo způsobeno dalším dělením příliš rozsáhlé školy na I. měšťanskou …, která zůstala na Mendlově náměstí, a II. měšťanskou …, která se v září 1929 přestěhovala do Řeznické ulice na Starém Brně.
Někdy po 16. květnu 1939 byla budova zabrána okupační správou a škola se musela uchýlit mimo Staré Brno, na dnešní ulici Opuštěnou 2, kde setrvala až do roku 1944. Na stejné adrese se ve výuce patrně střídala se školou podobného názvu, Měšťanskou chlapeckou školou z Křídlovické ulice.


prameny, literatura

ulice

Mendlovo náměstí
v letech 1920–1939 Opuštěná
v letech 1939–1945


Čerm, Lik


Aktualizováno: 30. 12. 2016